Czy budowa ogrodzenia wymaga formalnego pozwolenia?

« wróć
Budowa ogrodzenia

Ogrodzenie jest elementem wykończeniowym działki, który z jednej strony wpływa na estetykę, a z drugiej zwiększa bezpieczeństwo. Choć nie ma obowiązku odgradzania się od sąsiadów lub ulicy, większość osób decyduje się na postawienie płotu lub siatki. Jakie są co do tego regulacje prawne?

Kiedy ogrodzenie nie wymaga żadnych formalności?

Ogrodzenia według prawa budowlanego są to małe i nieskomplikowane obiekty, które w większości przypadków nie wymagają pozwolenia. Zgodnie z ostatnimi nowelizacjami ich budowę należy zgłosić wtedy, gdy wysokość płotu przekroczy 2,2 m od poziomu gruntu. Trzeba przy tym uwzględnić rodzaj i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, szkic z ogrodzeniem oraz uzgodnienia z innymi organami. Jednak takie wymiary płotu przewyższają potrzeby większości inwestorów. Optymalna wysokość ogrodzenia to 1,45 m. Do wysokości 2,2 m można również przebudowywać i remontować ogrodzenia bez żadnych formalności. Nowelizacja wprowadziła także zmiany dotyczące ogrodzeń i remontów ogrodzeń między sąsiadującymi działkami budowlanymi od strony dróg, ulic, parków i innych terenów publicznych. W takich przypadkach także nie trzeba zgłaszać zamiaru budowy.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie?

Przed budową ogrodzenia należy sprawdzić, czy gmina nie narzuciła określonych warunków  sytuowania, wyglądu, użytych materiałów czy wysokości w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Mogą być tam umieszczone także informacje dotyczące minimalnych odległości od dróg, linii brzegowej oraz plany budowy. Nie tylko płot powyżej 2,2 m wymaga pozwolenia. Dodatkowe formalności są potrzebne w przypadku ogrodzenia zagrażającego bezpieczeństwu osób lub mienia, czyli np. w bliskim sąsiedztwie drogi lub na terenie z dużą różnicą wysokości. Trzeba wtedy postawić mur oporowy, który wiąże się ze spełnieniem dodatkowych warunków technicznych. Ogrodzenia do wysokości 1,8 m nie mogą mieć niebezpiecznych wykończeń, czyli np. szkła oraz ostrych elementów z metalu. Na terenie graniczącym można budować płot jeśli sąsiad wyrazi na to zgodę. Postawienie ogrodzenia na działce lub przy budynku wpisanym do rejestru zabytków wymaga także pozwolenia konserwatorskiego.

Pozostałe przepisy dotyczące ogrodzeń

Minimalna szerokość bram wjazdowych powinna wynosić 2,4 m, natomiast furtki 0,9 m. Przeważnie nie stanowi to większego problemu. Nie mogą one otwierać się na zewnątrz działki ani też mieć progów. Zabronione jest także otwieranie się na teren sąsiada, co dotyczy szczególnie bram przesuwnych. Lokalizację bramy i wjazdu należy uzgodnić z zarządem dróg. Ich stan techniczny nie powinien stanowić zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Z wyjątkiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa nie ma ograniczeń co do tego, czy musi to być ogrodzenie gabionowe, metalowe, panelowe, betonowe, drewniane oraz czy jest pełne, ażurowe lub mieszane. Jeśli jednak plan inwestora podlega pod któreś z wymienionych wyżej praw i prace zostaną przeprowadzone bez zgłoszenia lub zezwolenia, ogrodzenie zostanie potraktowane jako samowola budowlana. Grozi to nakazem rozbiórki lub ewentualnie zalegalizowaniem samowolki budowlanej jeśli została wykonana prawidłowo i spełnia wszystkie wymagane dla danego terenu normy. Jest to jednak możliwe dopiero po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej.